რუსული: რეფერატები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
უკრაინული: ცნობარი წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
აზერბაიჯანი: ცნობარი წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
სომხეთი: ცნობარი წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ბელორუსი: ცნობარი წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ქართული: რეფერალური წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ყაზაი: Reference Work | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ყირგიზი: ინფორმაცია პუბლიკაციები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ლატვია: ცნობარი წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ლიტვის: რეფერალური წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
რუმინეთი: ცნობარი წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ტაჯიუტი: ცნობარი წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
უზბეკური: რეფერალური წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები
ესტონური: რეფერალური წიგნები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები

საცნობარო გამოცემები: 393


Reference პუბლიკაციები | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები

ჩამოტვირთვა ლიტერატურა | ლექსიკონები, ცნობარი წიგნები, ენციკლოპედია | ელექტრონული წიგნები