ისაკი ისაკის: აღორძინების | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
უკრაინული: ისაკი ისაკი: განმეორება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
აზერბაიჯანი: ისაკი ისაკი: აღორძინება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
სომეხი: ისაკიკის აღკვეთა: დაბადება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ბელორუსია: ისაკიკის აღმშენებლობა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ქართველი: ისაკიკის აღკვეთა: ხელახლა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ყაზახური: ისაკიკის აღორძინება: დაბადება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ყირგიზი: ისაკიკის აღორძინება: დაბადება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ლატვია: ისაკიკის აღკვეთა: დაბადება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ლიტვა: ისაკი ისაკი: აღორძინება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
რუმინეთი: ისაკი ისაკი: აღორძინება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ტაჯიკური: ისაკი ისაკი: აღორძინება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
უზბეკი: ისაკი ისაკი: აღორძინება | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ესტონეთის: ისაკი ისაკი: Rebirth | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები

კლავიშები და PIN- კოდები

ისაკის სავალდებულოა: მემკვიდრეობა: 7


ისაკი ისაკის: აღორძინების | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები

ჩამოტვირთეთ აკრძალვა ისაკი: Rebirth | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები