სათამაშო ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
უკრაინული: თამაშის ვალუტა (ოქრო) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
აზერბაიჯანი: თამაშის ვალუტა (ოქრო) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
სომხური: თამაშის ვალუტა (ოქრო) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ბელორუსი: თამაშის ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ქართული: თამაშის ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ყაზაი: თამაშის ვალუტა (ოქრო) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ყირგიზი: თამაშის ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ლატვია: თამაშის ვალუტა (ოქრო) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ლიტვური: თამაშის ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
რუმინეთი: თამაშის ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ტაჯიკი: თამაშის ვალუტა (ოქრო) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
უზბეკი: თამაშის ვალუტა (ოქრო) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები
ესტონური: თამაშის ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები

კლავიშები და PIN- კოდები

არჩემი: 46


თამაშის ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები

ჩამოტვირთვა თამაში ვალუტა (GOLD) | არჩეა | თამაშები | კლავიშები და PIN- კოდები