რუსული: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
უკრაინული: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
აზერბაიჯანი: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
სომხური: ფიქსირებული ნომინალი | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ბელორუსი: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ქართული: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ყაზახეთი: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ყირგიზი: ფიქსირებული ნომინალი | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ლატვია: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ლიტვის: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
რუმინეთი: ფიქსირებული დასახელება სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ტაჯიკეთი: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
უზბეკეთი: ფიქსირებული დასახელება სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები
ესტონური: ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები

სადებეტო ბარათები: 745


ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები

ჩამოტვირთვა ფიქსირებული დასახელების | სადებეტო ბარათები | საკრედიტო ბარათები | კლავიშები და PIN- კოდები